Informační list: Zranitelní pracovníci a nebezpečné látky
18/10/2019 Typ: Informační listy 4 strany

Informační list: Zranitelní pracovníci a nebezpečné látky

Keywords:Kampaň 2018-2019, Nebezpečné látky, Ženy a BOZP

Tento informační list obsahuje praktické pokyny ohledně povinností, které vyplývají z právních předpisů, a osvědčených postupů ve vztahu ke zranitelným pracovníkům, kteří mohou být při práci vystaveni nebezpečným látkám. Je důležité, aby hodnocení rizik a preventivní opatření zohlednily skupiny pracovníků se specifickými potřebami nebo zvláště ohrožené skupiny pracovníků.

Informační list shrnuje povinnosti zaměstnavatelů vyplývající z právních předpisů a zaměřuje se na konkrétní skupiny, jmenovitě na nové nebo mladé pracovníky, migrující nebo dočasné pracovníky, pracovníky trpící určitým onemocněním, těhotné či kojící ženy a ženy obecně. Jak mohou zaměstnavatelé zajistit, aby byly tyto skupiny pracovníků chráněny před újmou způsobenou expozicí nebezpečným látkám?

Download in:DE | EN | FI | FR | IS | LV | MT | NL | PT | SK | SL

Další publikace k tomuto tématu