Informační list: Vyráběné nanomateriály na pracovišti
03/10/2018 Typ: Informační listy 8 strany

Informační list: Vyráběné nanomateriály na pracovišti

Keywords:Nanomateriály, Nebezpečné látky, Kampaň 2018-2019

Tento informační list poskytuje přehled o tom, jak nakládat s vyráběnými nanomateriály na pracovišti. Tyto materiály, které obsahují velmi malé částice, jsou potenciálně toxické.

Tento informační list obsahuje podrobné informace o příslušných právních předpisech EU, rozebírá možné dopady nanomateriálů na zdraví, poskytuje zaměstnavatelům užitečné poradenství ohledně toho, jak zabránit expozici těmto látkám nebo ji minimalizovat, a popisuje hlavní cesty expozice: vdechnutí, styk s kůží a požití. K prevenci expozice nanomateriálům nebo jejímu snížení lze využít zásadu STOP. Informační list přináší praktická opatření, která lze na základě této zásady přijmout.

Ke stažení
download

Další publikace k tomuto tématu