„Zdraví pracovníci, prosperující společnosti – praktický průvodce k zajištění dobrých pracovních podmínek“
07/12/2018 Typ: Evropské pokyny 102 strany

„Zdraví pracovníci, prosperující společnosti – praktický průvodce k zajištění dobrých pracovních podmínek“

Keywords:Campaign 2020-2022, Muskuloskeletální poruchy, Stres a psychosociální rizika

Tento průvodce představuje praktický přístup k prevenci a řízení psychosociálních rizik a muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací. Evropští pracovníci uvádějí tyto dva faktory jako hlavní příčiny poškození zdraví v souvislosti s prací. Vedou k velkému počtu zameškaných pracovních dnů a v jejich důsledku nejenže dochází k osobní újmě, ale vznikají rovněž významné finanční náklady.

Tento průvodce je uzpůsobený potřebám mikropodniků a malých podniků a navrhuje jednoduchý postup ke zlepšení pracovního prostředí v pěti krocích, jehož cílem je tuto problematiku řešit. Ačkoli je průvodce určen zejména vlastníkům a manažerům, může zajímat také zaměstnance a jejich zástupce, jakož i odborníky na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Průvodce poskytuje jednoduchá vysvětlení a nabízí výběr cvičení, která je možné využít ke smysluplným a trvalým zlepšením ve prospěch pracovníků a podniků.

Download in:EN

Další publikace k tomuto tématu