Manipulace s fumigovanými kontejnery v přístavech – zdravotní rizika a postupy prevence
21/11/2018 Typ: Diskusní dokumenty 10 strany

Manipulace s fumigovanými kontejnery v přístavech – zdravotní rizika a postupy prevence

Keywords:Hodnocení rizik, Nemoci z povolání, Nebezpečné látky

Tato zpráva přezkoumává možná bezpečnostní a zdravotní rizika vyplývající z přístavní manipulace s kontejnery, které byly fumigovány pesticidy.

Autoři přezkoumávají mezinárodní právní předpisy a literaturu (vědecké publikace i pokyny a články), určují rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a popisují praktické příklady preventivních opatření a strategií. Dospívají k závěru, že v našich znalostech a postupech v oblasti prevence jsou značné mezery. Tento problém se často také podceňuje, a to z důvodu nedostatečného vedení záznamů o nepříznivých zdravotních důsledcích a kvůli tomu, že fumigované kontejnery jsou zřídkakdy náležitě označovány.

Autoři doporučují, abychom se prioritně zaměřili na kontrolní opatření, jako je hodnocení rizik kontejnerů před otevřením, rutinní prověřování kontejnerů dovážených do přístavů a opatření na prosazování nařízení o označování kontejnerů.

Download in:BG | CS | DE | EL | EN | ES | HR | LT | SV

Další publikace k tomuto tématu