Zelená pracovní místa, nová rizika? Nová a vznikající rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v odvětví elektřiny
16/07/2014 Typ: Zprávy 36 strany

Zelená pracovní místa, nová rizika? Nová a vznikající rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v odvětví elektřiny

Keywords:Vznikající rizika, zelená pracovní místa

Tato zpráva popisuje workshop, který vycházel z prognostického projektu agentury EU-OSHA a byl uspořádán v Bruselu dne 20. března 2014 pro Evropský výbor pro sociální dialog v odvětví elektrické energie. Cíle workshopu byly následující: 1. zahájit diskusi o nových a vznikajících rizicích s členy evropského výboru pro odvětvový sociální dialog v odvětví elektrické energie na základě prognostického projektu agentury EU-OSHA; 2. podnítit zájem členů výboru o zjištění projektu významná pro jejich sektor a 3. ukázat, jak lze využít scénářů k předvídání nových a vznikajících rizik a ke zkoumání možností politiky pro řešení těchto rizik.

Download in:EN | SK

Další publikace k tomuto tématu