Francie: program TMS Pros a další iniciativy k řešení problematiky muskuloskeletálních poruch
19/03/2020 Typ: Případové studie 13 strany

Francie: program TMS Pros a další iniciativy k řešení problematiky muskuloskeletálních poruch

Keywords:Campaign 2020-2022, Muskuloskeletální poruchy, Health surveillance

Z této případové studie vyplývá, že výskyt muskuloskeletálních poruch ve Francii je velmi vysoký a že tyto poruchy jsou zde hlavní příčinou nemocí z povolání. Na muskuloskeletální poruchy se zaměřuje řada iniciativ, včetně podpůrných programů a pokynů.

Program TMS Pros nabízí podnikům podporu při prevenci muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací a poskytuje finanční podporu malým a středním podnikům.

S cílem zlepšit epidemiologický dozor týkající se rizik na pracovišti ve Francii byl zřízen systém pro sledování zdravotních problémů souvisejících s výkonem povolání s názvem CONSTANCES. Tento program přispěje k lepšímu porozumění souvislostem mezi pracovními faktory a zdravotními problémy a poskytne solidní podklady pro politická rozhodnutí.

Stáhnout in:EN

Další publikace k tomuto tématu