Čtvrtá průmyslová revoluce a sociální inovace na pracovišti
27/08/2019 Typ: Diskusní dokumenty 9 strany

Čtvrtá průmyslová revoluce a sociální inovace na pracovišti

Keywords:ICT/digitalisation, Vznikající rizika, Společná sociální odpovědnost

Když hovoříme o budoucnosti práce, hlavním tématem diskuse je většinou technický vývoj. V tomto diskusním dokumentu se zaměřujeme na sociální inovace v kontextu digitalizace a jejich dopad na budoucí pracovní místa, na budoucí pracovníky a na budoucí pracoviště, ale i na výzvy, které přinášejí pro právní předpisy a řízení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Tento dokument popisuje novou inovativní společnost a nové obchodní modely, v nichž se více práce vykonává on-line a v jiných než kancelářských prostředích, a to pracovníky, kteří jsou často osobami samostatně výdělečně činnými. Zaměřuje se na potřebu odolnost a přizpůsobivosti jednotlivců, výsledné nové třídy pracovníků a specifické výzvy, jimž čelí nově přicházející osoby na pracovní trh a starší pracovníci, společně s potřebou, aby se organizace působící v oblasti BOZP více zaměřovaly na podporu jednotlivých pracovníků.

Download in:BG | DA | DE | EL | EN | ET | FR | HU | IS | IT | MT

Další publikace k tomuto tématu