Factsheet 33 - Nebezpečné látky na pracovišti – úvod
07/03/2003 Typ: Informační listy 2 strany

Factsheet 33 - Nebezpečné látky na pracovišti – úvod

Keywords:Zemědělství, Čištění pracovníků, Construction, Nebezpečné látky, Zdravotní péče, HORECA, Zaměření BOZP na vzdělávání, Údržba, Nanomateriály

Nebezpečné látky se nacházejí na mnoha pracovištích. Podle nedávného průzkumu uvádí 16 % pracovníků v Evropě, že manipuluje s nebezpečnými produkty, a 22 %, že je vystaveno toxickým výparům (1). Člověk může být vystaven nebezpečným látkám na jakémkoli pracovišti, na farmě, u holiče nebo kadeřníka, v automobilovém servisu či v chemickém závodě. Nebezpečné látky mohou poškodit zdraví mnoha způsoby. Některé způsobují rakovinu, jiné mohou negativně ovlivnit schopnost reprodukce nebo mohou být příčinou vrozených vad. Jiné látky mohou poškodit mozek nebo nervový systém, způsobit astma či kožní problémy. K poškození nebezpečnými látkami může dojít jak při jediném krátkém působení těchto látek, tak i jejich dlouhodobým hromaděním v těle. Hlavním tématem Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je prevence rizik souvisejících s nebezpečnými látkami. Agentura vydává řadu informačních listů zaměřených na poskytování informací z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se týkající nebezpečných látek včetně látek biologického původu. Tento informační list seznamuje se základní problematikou tohoto tématu.

Ke stažení
download

Další publikace k tomuto tématu