Factsheet 91 - Výzvy a příležitosti pro integraci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do vysokoškolského vzdělávání – shrnutí zprávy
04/02/2010 Typ: Informační listy 2 strany

Factsheet 91 - Výzvy a příležitosti pro integraci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do vysokoškolského vzdělávání – shrnutí zprávy

Keywords:Zaměření BOZP na vzdělávání, BOZP a mladí lidé

Budoucí inženýři, architekti, zdravotničtí pracovníci a administrativní pracovníci a manažeři, ti všichni budou muset ve svém pracovním životě brát v úvahu otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato zpráva a v ní obsažené případy ukazují, že ve srovnání s jinými úrovněmi vzdělávání představuje integrace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do vysokoškolského vzdělávání více výzev. Tyto případy však také ukazují, že k přijímání opatření pro začlenění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do vysokoškolského vzdělávání dochází v různých oborech a různými způsoby.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Další publikace k tomuto tématu