Informační list č. 90 – Údržba a BOZP – statistický pohled
03/02/2010 Typ: Informační listy 2 strany

Informační list č. 90 – Údržba a BOZP – statistický pohled

Keywords:Prevence úrazů, Construction, Nebezpečné látky, Zaměření BOZP na vzdělávání, Údržba, BOZP a mladí lidé, Hodnocení rizik, Statistika, Ženy a BOZP

Nemoci z povolání a zdravotní potíže související s prací (jako je azbestóza, rakovina, potíže se sluchem a muskuloskeletální poruchy) se vyskytují především u pracovníků zapojených do činností údržby. Pracovníci údržby také jsou ohroženi všemi typy úrazů. Údaje Eurostatu z pěti zemí EU naznačují, že nejméně 15–20 % všech úrazů a 10–15 % všech smrtelných úrazů souvisí s operacemi údržby (údaje z roku 2006). Je nezbytné zavést vhodné postupy hodnocení rizik pro operace údržby a také přijmout přiměřená preventivní opatření, aby se zajistila bezpečnost a zdraví pracovníků zapojených do činností údržby.

Stáhnout in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Další publikace k tomuto tématu