Informační list 88 - Bezpečnost práce při údržbě - bezpečnost pracovníků
18/01/2010 Typ: Informační listy 2 strany

Informační list 88 - Bezpečnost práce při údržbě - bezpečnost pracovníků

Keywords:Prevence úrazů, Construction, Nebezpečné látky, Zdravotní péče, HORECA, Zaměření BOZP na vzdělávání, Údržba, Migrující pracovníci, BOZP a mladí lidé, Silniční doprava, Ženy a BOZP

Údržba se provádí na všech pracovištích a ve všech hospodářských odvětvích. Je součástí každodenních povinností většiny pracovníků, nikoli pouze pracovníků údržby a techniků. Pracovníci podílející se na činnostech v oblasti údržby jsou vystaveni mnoha nebezpečím, zaměstnavatel tedy musí provést hodnocení rizik této činnosti a zapojit do tohoto procesu pracovníky. Výsledky hodnocení rizik by měly být sděleny každému, koho se dotýkají. Bezpečné systémy práce je nutno dodržovat i v případě časové tísně

Stáhnout in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Další publikace k tomuto tématu