Factsheet 87 - Různorodost pracovní síly a hodnocení rizik: Zahrnut by měl být každý Shrnutí zprávy agentury
11/01/2010 Typ: Informační listy 2 strany

Factsheet 87 - Různorodost pracovní síly a hodnocení rizik: Zahrnut by měl být každý Shrnutí zprávy agentury

Keywords:Campaign 2016-2017, Hodnocení rizik

Různorodost a její řízení na pracovišti je dnes v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci důležitým tématem. Různorodost však byla jen zřídkakdy posuzována z hlediska hodnocení rizik. Praktické nástroje hodnocení rizik, které berou v úvahu specifická rizika, jimž čelí například zdravotně postižené osoby, migrující pracovníci, starší pracovníci, ženy a dočasní pracovníci, jsou stále vzácné.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Další publikace k tomuto tématu