Factsheet 86 - Předcházení poškození zdraví u pracovníků úklidu
21/10/2009 Typ: Informační listy 2 strany

Factsheet 86 - Předcházení poškození zdraví u pracovníků úklidu

Keywords:Prevence úrazů, Čištění pracovníků, Migrující pracovníci, Ženy a BOZP

Úklid se provádí na každém pracovišti. Úklidové služby jsou rozvíjejícím se odvětvím, neboť se jedná o služby, které se stále častěji zadávají jako veřejné zakázky. Ačkoli existuje několik velmi velkých dodavatelů úklidových služeb, tomuto odvětví dominují malé podniky, z nichž mnohé zaměstnávají méně než deset pracovníků. Úklid je zásadním úkolem, který v případě, že je odveden dobře, může snížit jak rizika ohrožující bezpečnost a zdraví pracovníků, tak i náklady podniku, například prodloužením životnosti zařízení a vybavení na pracovišti nebo udržováním podlah v dobrém stavu. V některých odvětvích, jako je potravinářský průmysl nebo stravovací služby, může nedostatečný úklid vést k neúspěchu podnikatelské činnosti.

Stáhnout in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Další publikace k tomuto tématu