Informační list 78 - Muskuloskeletální poruchy související s prací: zpráva o prevenci Shrnutí
08/02/2008 Typ: Informační listy 2 strany

Informační list 78 - Muskuloskeletální poruchy související s prací: zpráva o prevenci Shrnutí

Keywords:Campaign 2020-2022, Muskuloskeletální poruchy

Muskuloskeletální poruchy (MSD) jsou v Evropě nejčastějšími zdravotními potížemi souvisejícími s prací – v 27 členských státech EU trpí 25 % pracovníků bolestmi zad a 23 % si stěžuje na bolesti svalů. Zaprvé je nutné přijmout preventivní opatření. U pracovníků, kteří se již s MSD potýkají, je však důležité zachovat jejich zaměstnatelnost, udržet je v pracovním procesu a v případě potřeby je do pracovního procesu opětovně zapojit. Tento informační list předkládá hlavní zjištění zprávy o prevenci Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, která se zaměřuje na prevenci muskuloskeletálních poruch a na vývoj a pokrok, kterého bylo v této oblasti dosaženo od poslední kampaně o MSD v roce 2000. Zpráva sestává ze dvou částí: aktuálního přehledu odborné literatury s ohledem na opatření v rámci pracovního procesu zaměřená na prevenci rizik MSD a 15 případových studií, které jsou dokladem toho, jak se tyto problémy řeší na úrovni pracovišť.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Další publikace k tomuto tématu