Factsheet 73 - Nebezpečí a rizika spojená s ruční manipulací s břemeny na pracovišti
03/07/2007 Typ: Informační listy 2 strany

Factsheet 73 - Nebezpečí a rizika spojená s ruční manipulací s břemeny na pracovišti

Keywords:Campaign 2020-2022, Muskuloskeletální poruchy

Za ruční manipulaci s břemeny se považuje kterákoli z těchto činností, kterou vykonává jeden nebo více pracovníků: zvedání, držení, pokládání, sunutí, tahání, nošení nebo přemisťování břemene. Břemeno může být živé (osoba nebo zvíře) nebo neživé (předmět). Počet pracovníků v EU-25, kteří udávají, že nosí nebo přemisťují těžká břemena, je i přes pokles v poslední době stále vysoký (34,5 %) a v EU-10 dosahuje 38,0 %.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Další publikace k tomuto tématu