Factsheet 66 - Dávejte si pozor na nebezpečí při práci – rada pro mladé lidi
15/05/2007 Typ: Informační listy 2 strany

Factsheet 66 - Dávejte si pozor na nebezpečí při práci – rada pro mladé lidi

Keywords:BOZP a mladí lidé

Jelikož jste nováčkem na daném pracovním místě i pracovišti, nemáte dostatek zkušeností s náplní práce a s ní spojenými bezpečnostními a zdravotními riziky. Máte však právo na práci, která neohrožuje vaši bezpečnost a zdraví, máte nárok na náležité zaškolení a vedení a právo klást otázky a upozorňovat na skutečnosti, které vám připadají nebezpečné. Pokud vám ještě nebylo 18 let, zákony vám z důvodu vaší nezkušenosti a možné nezralosti nedovolují vykonávat určité rizikové práce. Tento informační list se zabývá riziky na pracovišti. V dalším informačním listu se dozvíte více o vašich právech a povinnostech.

Stáhnout in:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV

Další publikace k tomuto tématu