Factsheet 103 – Strategie pro odbornou přípravu učitelů, pokud jde o poskytování vzdělání v oblasti rizik
09/07/2012 Typ: Informační listy 2 strany

Factsheet 103 – Strategie pro odbornou přípravu učitelů, pokud jde o poskytování vzdělání v oblasti rizik

Keywords:Zaměření BOZP na vzdělávání, BOZP a mladí lidé

Tento informační list vychází ze zprávy, která popisuje případy, jež zahrnovaly odbornou přípravu stávajících i budoucích učitelů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) či odbornou přípravu týkající se poskytování vzdělání v oblasti rizik. V ideálním případě by všichni učitelé měli během své kariéry absolvovat odbornou přípravu týkající se BOZP a způsobu začlenění vzdělávání v oblasti rizik do jejich každodenní práce. Řádné zahrnutí vzdělávání v oblasti rizik do školních osnov je nesnadný úkol, o to složitější je však začlenění této otázky do programů odborné přípravy budoucích učitelů. Případy popisované ve zprávě však uvádějí různé přístupy a metody, které lze v rámci tohoto úsilí zvážit nebo se jimi inspirovat.

Stáhnout in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Další publikace k tomuto tématu