Informační list 100 – Evropské politiky a příklady správné praxe související s bakterií Legionella a legionářskou nemocí
28/09/2011 Typ: Informační listy 2 strany

Informační list 100 – Evropské politiky a příklady správné praxe související s bakterií Legionella a legionářskou nemocí

Keywords:Kampaň 2018-2019, Nebezpečné látky, Údržba

Legionářská nemoc je obvykle považována spíše za otázku veřejného zdraví než záležitost související s ochranou zdraví při práci, ačkoli často postihuje pracovníky na místech s vysokým rizikem jejího propuknutí (mezi která patří prostory se stroji na výrobu mlhy, zubařské ordinace, zařízení k těžbě ropy nebo plynu na volném moři, myčky aut, zdravotnická a lázeňská zařízení a hotely). Tento informační list shrnuje aspekty expozice bakterii Legionella při práci. Vychází z přehledu evropských politik souvisejících s bakterií Legionella a legionářskou nemocí a případových studií zabývajících se způsoby kontroly rizik spojených s bakterií Legionella.

Stáhnout in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Další publikace k tomuto tématu