Expozice biologickým činitelům a související zdravotní problémy zdravotnických pracovníků
18/12/2019 Typ: Diskusní dokumenty 18 strany

Expozice biologickým činitelům a související zdravotní problémy zdravotnických pracovníků

Keywords:Nebezpečné látky, Biological agents, Ženy a BOZP

Agentura EU-OSHA v rámci rozsáhlého projektu, který si kladl za cíl zlepšit znalosti o biologických činitelích na pracovišti, zkoumala rizika pro pracovníky ve zdravotnictví vznikající v důsledku expozice těmto činitelům. Přehled uvedený v tomto diskusním dokumentu je založen na sekundárním výzkumu a sběru údajů, jakož i na rozhovorech a pracovních skupinách s odborníky a zdravotnickými pracovníky.

Diskusní dokument poukazuje na druhy expozice, účinky na zdraví, cesty expozice a vznikající rizika relevantní pro toto odvětví. Zabývá se obzvlášť ohroženými skupinami pracovníků a zkoumá, která politická opatření by mohla pomoci dosáhnout systematičtějšího přístupu k řízení rizik.

Download in:DE | EL | EN | MT | SL

Další publikace k tomuto tématu