Shrnutí: Psychosociální rizika v Evropě: prevalence a strategie pro prevenci
13/10/2014 Typ: Zprávy 2 strany

Shrnutí: Psychosociální rizika v Evropě: prevalence a strategie pro prevenci

Keywords:Prevence úrazů, ESENER, Stres a psychosociální rizika, Statistika, Ženy a BOZP, Účast zaměstnanců

Toto shrnutí vychází ze společné zprávy o psychosociálních rizicích při práci, kterou vypracovaly Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound). Zpráva čerpá ze vzájemně se doplňující činnosti obou agentur, což se odráží i v jejich odlišných úlohách. Zpráva připouští složitost souvislostí mezi zdravím a prací, přináší komparativní informace o výskytu psychosociálních rizik u pracovníků a zkoumá souvislosti mezi těmito riziky a zdravím a duševní pohodou. Rovněž zkoumá, v jaké míře podniky činí kroky k řešení psychosociálních rizik, a popisuje opatření, která lze v podnicích přijmout. Součástí zprávy je přehled politik v šesti členských státech.

Stáhnout in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Další publikace k tomuto tématu