Shrnutí – Muskuloskeletální poruchy: souvislost s psychosociálními rizikovými faktory při práci

Keywords:

V minulosti se snahy o snížení rizika muskuloskeletálních poruch na pracovišti zaměřovaly na fyzické pracovní faktory. Důležitý je však i vztah mezi muskuloskeletálními poruchami a psychosociálními faktory, jako je nadměrná pracovní zátěž a nedostatečná podpora. Psychosociální rizika mohou přispívat k muskuloskeletálním poruchám a zhoršovat je a muskuloskeletální poruchy mohou souviset s psychosociálními faktory.

S ohledem na stávající kampaň „Zdravé pracoviště“ tento aktuální přezkum literatury zkoumá důkazy o souvislosti mezi psychosociálními rizikovými faktory a muskuloskeletálními poruchami. Nabízí doporučení týkající se účinných přístupů k prevenci muskuloskeletálních poruch a zabývá se možnostmi, jak mohou zaměstnavatelé pomoci při rehabilitaci a návratu do zaměstnání pracovníkům, kteří se zotavují z muskuloskeletální poruchy.

Stáhnout in: cs | de | el | en | es | fi | fr | hr | is | mt | pt |