Shrnutí – Řízení psychosociálních rizik na evropských pracovištích: důkazy z druhého Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2)
22/06/2018 Typ: Zprávy 9 strany

Shrnutí – Řízení psychosociálních rizik na evropských pracovištích: důkazy z druhého Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2)

Keywords:ESENER

Tato zpráva zkoumá překážky a hnací síly při řízení psychosociálních rizik na pracovišti a to, jak jsou ovlivněny odlišným vnitrostátním kontextem a různými podmínkami v jednotlivých podnicích. Pracovníci jsou psychosociálním rizikům vystavováni ve stále větší míře. Úroveň rizik a účinnost jejich řízení se však v jednotlivých odvětvích a zemích liší.

Ze zjištění kvantitativní analýzy údajů z průzkumu ESENER-2 v kombinaci s dalšími údaji pro jednotlivé země vyplývá, že vnitrostátní kontext – kultura, hospodářství a iniciativy sociálních partnerů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – má souvislost s úrovní řízení psychosociálních rizik na pracovišti. Rovněž se ukazuje, že angažovanost vedení a zapojení zaměstnanců jsou na úrovni podniků při řízení psychosociálních rizik pravděpodobně nejúčinnějšími hnacími silami, a to bez ohledu na vnitrostátní kontext. Jsou uvedeny rovněž praktické důsledky vyplývající ze zjištění.

Download in:BG | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | LT | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Další publikace k tomuto tématu