Shrnutí – Zdravotní a sociální péče – zjištění z Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER)

Keywords:

Tato zpráva zkoumá hlavní rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v odvětví zdravotní a sociální péče v Evropě, včetně rizik souvisejících s onemocněním COVID-19. Analyzuje údaje ze tří vln Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER). Analýzu doplňují rozhovory s předními odborníky na BOZP a zainteresovanými subjekty z uvedeného odvětví.

Poskytuje přehled trendů v oblasti řízení BOZP se zaměřením na ergonomická a psychosociální rizika, hnací síly a překážky řízení BOZP v daném odvětví a zapojení pracovníků do BOZP. Zpráva přináší zjištění vztahující se na toto odvětví a předkládá srovnání mezi jednotlivými evropskými zeměmi a také srovnání s jinými odvětvími. Na základě analýz a zjištění rovněž představuje poznatky, které by mohly přispět ke zlepšení úrovně BOZP v tomto odvětví.  

Stáhnout in: de | en | et | sl |