Hodnocení ex post druhého Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik
01/03/2018 Typ: Zprávy 136 strany

Hodnocení ex post druhého Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik

Keywords:ESENER

Tato zpráva uvádí zjištění hodnocení ex post druhého Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2). Představuje splnění povinnosti vyhodnotit nejrozsáhlejší projekty agentury EU-OSHA a prokázat tak příslušné využívání zdrojů.

Hodnocení, které vychází z devíti hodnotících kritérií, mimo jiné zahrnuje plán výzkumu, provedení průzkumu a jeho zviditelnění.

Při hodnocení byly použity různé metody – sekundární výzkum a pohovory / pracovní skupiny tvořené zainteresovanými subjekty, zaměstnanci agentury EU-OSHA a výzkumnými pracovníky. Hodnocení zahrnuje doporučení ohledně plánu výzkumu a provedení průzkumu ESENER-3, jakož i příslušné komunikační strategie.

Ke stažení
download

Další publikace k tomuto tématu