ESENER 2019 Politická zpráva
07/05/2020 Typ: Zprávy 64 strany

ESENER 2019 Politická zpráva

Keywords:ESENER, Microenterprises, Policy Makers

Tato publikace představuje shrnutí hlavních zjištění průzkumu ESENER 2019 a uvádí rizikové faktory, které jsou na pracovištích předmětem největších obav, úroveň zapojení zaměstnanců do opatření na řešení těchto otázek, a důvody, proč pracoviště bezpečnost a ochranu zdraví při práci řídí nebo neřídí. Poprvé výsledky ukazují, jak se ve srovnání s předchozím průzkumem v roce 2014 situace změnila, a zahrnuje i část věnovanou nově vznikajícímu problému digitalizace.

Výsledky tohoto průzkumu mají význam mimo jiné i pro tvůrce politik a zaměstnavatele. Pomáhají nám pochopit potřeby jednotlivých pracovišť, aby pracovníci byli lépe chráněni a byly zajištěny jejich dobré pracovní podmínky.

Stáhnout in:EN

Další publikace k tomuto tématu