Platform_Economy_policy_brief.pdf

Práce prostřednictvím digitálních platforem a bezpečnost a ochrana zdraví při práci: informační dokument

Roste počet pracovníků, kteří jsou zaměstnáni prostřednictvím digitálních platforem práce. Tento přehled definuje a charakterizuje práci prostřednictvím digitálních platforem a pracovníky těchto platforem a zkoumá související rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) týkající se např. digitálního dohledu, tlaku na výkon a nejistoty zaměstnání.

Zpráva upozorňuje na skutečnost, že většina pracovníků platforem má status „osoby samostatně výdělečně činné“, což znamená, že často nejsou chráněni právními předpisy v oblasti BOZP na úrovni EU nebo členských států, což má dopad na prevenci a řízení rizik v oblasti BOZP. Projednávají se nové iniciativy a právní předpisy, které si kladou za cíl zlepšit pracovní podmínky pracovníků platforem a chránit je.

Stáhnout in: cs | el | en | es | fr | hr | it | lt | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |