Nebezpečí: chemické látky! Vysvětlení výstražných symbolů označujících nebezpečí
01/10/2012 Typ: Propagační materiály 2 strany

Nebezpečí: chemické látky! Vysvětlení výstražných symbolů označujících nebezpečí

Keywords:Kampaň 2018-2019, Nebezpečné látky, Napo

Výstražné symboly pro označování chemických látek se změnily. Zabraňte úrazům a onemocněním na pracovišti a zjistěte si o těchto výstražných symbolech více informací. Chemické produkty se v práci používají každý den, a to nejen v továrnách, ale také na staveništích či při práci v kanceláři, např. v podobě čisticích prostředků, barev apod. Nařízení Evropské unie z roku 2009 o klasifikaci, označování a balení (CLP) zavedlo nové výstražné symboly. Výstražné symboly ve tvaru kosočtverce označují druh nebezpečí souvisejícího s používáním nebezpečné látky nebo směsi. Na štítcích jsou výstražné symboly doplněny signálními slovy, údaji o nebezpečnosti a bezpečnostními údaji, a rovněž údaji o látce a dodavateli. Díky Napovi se dozvíte, jak můžete zajistit bezpečnost vašeho pracoviště!

Ke stažení
download

Další publikace k tomuto tématu