Oslavujeme 25 let spolupráce v zájmu bezpečné a zdravé Evropy
04/04/2019 Typ: Propagační materiály / materiály ke kampani 2 strany

Oslavujeme 25 let spolupráce v zájmu bezpečné a zdravé Evropy

Keywords:25th Anniversary, Podnikové

V roce 2019 slaví agentura EU-OSHA 25 let své činnosti, svého úsilí učinit z Evropy ve spolupráci s rozsáhlou sítí partnerů bezpečnější a zdravější místo pro práci.

Tento leták obsahuje základní informace o činnosti agentury. Upozorňuje na hlavní cíle agentury EU-OSHA, její tripartitní způsob fungování, klíčové partnery a osoby, které mají z její činnosti prospěch.

Download in:DE | EN | ES | FR | NL

Další publikace k tomuto tématu