Belgie: prevence muskuloskeletálních poruch jako priorita vnitrostátní strategie a vedení kampaní zaměřených na prevenci muskuloskeletálních poruch
19/03/2020 Typ: Případové studie 10 strany

Belgie: prevence muskuloskeletálních poruch jako priorita vnitrostátní strategie a vedení kampaní zaměřených na prevenci muskuloskeletálních poruch

Keywords:Campaign 2020-2022, Muskuloskeletální poruchy

Tato případová studie poukazuje na skutečnost, že muskuloskeletální poruchy postihují více než polovinu pracovníků v Belgii a jsou stále častější příčinou nepřítomnosti v práci a dlouhodobé pracovní neschopnosti. Vnitrostátní politiky, strategie a kampaně v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uznávají význam muskuloskeletálních poruch a jejich prevence. Jedním z jejich důležitých prvků je spolupráce s odborníky, kteří v otázce politik poskytují přístup založený na důkazech.

Přijatý strategický přístup se zabývá přínosy prevence muskuloskeletálních poruch pro zaměstnance, zaměstnavatele a společnost. Právní předpisy se zaměřují na cíle: popisují povahu problémů a jejich příčiny (a důsledky) a poskytují informace a nástroje k jejich řešení.

Stáhnout in:EN

Další publikace k tomuto tématu