Práce a umělá inteligence, pokročilá robotika a automatizace úkolů: taxonomie, politiky a strategie v Evropě

Keywords:

Systémy založené na umělé inteligenci a robotice neustále proměňují charakter pracovišť. Sílí debata o jejich dopadu na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP).

Systémy založené na umělé inteligenci a pokročilé robotice používané k automatizaci úkolů přinášejí v oblasti BOZP příležitosti i výzvy a také zcela nová rizika a přínosy.

Je třeba vypracovat definice těchto systémů a dospět v této otázce k obecné shodě, která bude akceptována všemi zúčastněnými stranami. 

Tento informační dokument představuje taxonomii použití uvedených systémů na pracovišti a přibližuje problematiku BOZP s ohledem na typ úkolů, k nimž lze tyto systémy použít. Slouží jako základ pro budoucí úsilí o kategorizaci a posouzení příležitostí a výzev v oblasti BOZP v souvislosti se systémy založenými na umělé inteligenci a pokročilé robotice a automatizací úkolů. 

Uvádí také přehled politik a strategií týkajících se automatizace úkolů pomocí uvedených systémů. 

Stáhnout in: cs | de | el | en | es | et | fi | hr | it | lt | mt | no | pl | sl |