Výroční zpráva za rok 2017
14/06/2018 Typ: Výroční zprávy a další publikace agentury 71 strany

Výroční zpráva za rok 2017

Keywords:Podnikové, Corporate strategies and work programmes

Připomenutí úspěchů a představení budoucích cílů

Výroční zpráva agentury EU-OSHA za rok 2017 představuje úspěchy svých stěžejních projektů a předkládá své budoucí cíle. K významným činnostem v roce 2017 patří dokončení druhého vydání Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik a závěrečný summit v Bilbau, jímž byla zakončena kampaň Zdravé pracoviště 2016–17, jelikož začaly přípravy na kampaň na období 2018–19 s názvem Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou.

Agentura EU-OSHA byla i nadále velmi aktivní na národní, evropské a mezinárodní úrovni a během celého roku pořádala akce a účastnila se jich. Spolupracovala na projektech s řadou institucí EU, nadále přispívala do plánu týkajícího se karcinogenních látek a získala Ocenění za řádnou správní praxi od evropské veřejné ochránkyně práv.

Download in:EN

Další publikace k tomuto tématu