Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje
Přeskočit na obsah. Hledat FAQ Nápověda O nás

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Zvolit jazyk:

OSHA Network
Loading
Nacházíte se zde: Úvod Tisk a multimédia Tiskové prohlášení Deset evropských společností oceněno za své inovativní příspěvky k prevenci rizik na pracovišti

Deset evropských společností oceněno za své inovativní příspěvky k prevenci rizik na pracovišti

News release - 29.04.2013

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) uspořádala 11. ročník soutěže Ceny za správnou praxi, kterého se zúčastnilo několik stovek společností všech velikostí z 29 zemí v EU i mimo EU. V letošním roce agentura EU-OSHA ocenila nejlepší příklady spolupráce manažerů a zaměstnanců při prevenci rizik.

Agentura EU-OSHA oznámila deset vítězů během evropské konference „Malé podniky a bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti: výzva a příležitost“, kterou jen jeden den po Světovém dni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (28. dubna) uspořádalo v Dublinu irské předsednictví Evropské unie. Tentokrát poprvé agentura EU-OSHA udělila společná ocenění manažerům i zaměstnancům. Tento přístup je v souladu s probíhající kampaní Zdravé pracoviště na téma „Partnerství při prevenci rizik“.

 

„Přínosy dobrých politik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dosud vždy nejsou v Evropě uznávány na úrovni jednotlivých podniků, zvláště pak mezi mikropodniky a malými a středními podniky,“ uvedla Dr. Christa Sedlatscheková, ředitelka agentury EU-OSHA. „Tato soutěž prokázala, že je možné, aby i společnost s pouhými sedmi zaměstnanci měla inovativní preventivní řešení, jak tomu bylo v případě jednoho ze španělských vítězů,“ dodala.

„Chtěli bychom ukázat, že nápady a koncepce, které vypracovali vítězové Cen za správnou praxi, mohou být přizpůsobeny nejrůznějším odvětvím, členským státům a organizacím různého typu a velikosti,“ zdůraznil László Andor, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování. „Inovativní řešení a osvědčené postupy v Evropě by nám také měly pomoci ve snaze  o zkvalitnění politik v oblasti BOZP pro budoucnost“.

 

Očekává se, že vítězové tohoto ročníku budou prokazovat silné vůdcovství managementu a aktivní účast pracovníků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Organizace zastupují nejrůznější odvětví, například zdravotnictví, maloobchod a zemědělství. Slavnostní udílení cen bylo pro vítěze příležitostí vyměnit si své správné postupy, například metody snižování počtu úrazů při výrobě automobilů v Turecku, způsoby zlepšení pohody zaměstnanců v technologické společnosti ve Finsku nebo metody, jakými irští pracovníci v mlékárenství identifikovali rizika ve svém odvětví a jakými tato rizika vyřešili.

Během akce agentura EU-OSHA udělila ocenění také dalším deseti společnostem. Dnes publikovaná nová brožura ukazuje iniciativy správné praxe, které vítězné a oceněné společnosti zavedly.

Odkazy:

Ceny za správnou praxi EU-OSHA 2012–2013
Brožura s vítěznými a oceněnými příklady
Kampaň Zdravé pracoviště
Internetové stránky předsednictví

Vítězné společnosti a organizace:

voestalpine Rotec Group (Rakousko) za stanovení normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví v různých zemích; Atlantica Leisure Group Ltd (Kypr) za minimalizaci úrazů v odvětví hotelových služeb; Rigshospitalet (Dánsko) za zlepšování pracovního prostředí ve velké nemocnici; Oy SKF Ab, Muurame factory (Finsko) za zlepšování pohody zaměstnanců v technologické společnosti; ArbeitsschutzPartnerschaft Hamburg (Německo) za nalezení řešení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pro společnosti v Hamburku; West Offaly Dairy Discussion Group (Irsko) za snižování rizik na mléčných farmách;  Wehkamp.nl/Gezond Transport/EVO (Nizozemsko) za zvyšování povědomí o bezpečnosti mezi řidiči vysokozdvižných vozíků; SONAE (Portugalsko) za zapojení zaměstnanců a manažerů do prevence rizik v maloobchodní skupině; PROTÓN ELECTRÓNICA SLU (Španělsko) za vypracování modelu prevence rizik pro malé společnosti; Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş (Turecko) za snižování počtu úrazů ve výrobě automobilů.

Oceněné společnosti a organizace:

MAHLE Filtersysteme Austria GmbH (Rakousko) za povzbuzování pracovníků k oznamování problémů v oblasti bezpečnosti; Lujatalo Oy (Finsko) za snižování fyzického stresu ve stavebnictví;  Armor SA (Francie) za začleňování problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví do podnikové strategie; Hellenic Petroleum SA (Řecko) za vytvoření kultury bezpečnosti v ropných rafineriích;  Construction Safety Partnership (Irsko) za zlepšení bezpečnostních standardů na staveništích; GE Healthcare Norway AS (Norsko) za zajištění toho, aby bezpečnost a ochrana zdraví byly pro zaměstnance a vedoucí pracovníky prioritou; CEMEX Polska (Polsko) za vůdčí řídící schopnosti pro dosažení prevence úrazů; U.S. Steel Košice, s.r.o. (Slovensko) za efektivní hlášení bezpečnostních problémů ve velké ocelárně; Ascom d.o.o. (Slovinsko) za snižování muskuloskeletálních problémů ve zpracovatelském průmyslu;  Step Change in Safety (Spojené království) za zlepšování účasti pracovních sil v příbřežní těžbě ropy a zemního plynu.
 

Poznámky pro redaktory

1. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) přispívá k cíli, kterým je učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci.Agentura provádí výzkum, vývoj a distribuci spolehlivých, vyvážených a nestranných informací v oblasti BOZP a pořádá celoevropské osvětové kampaně. Agentura, kterou zřídila v roce 1994 Evropská unie a která má sídlo ve španělském Bilbau, umožňuje spolupráci zástupců Evropské komise, vlád členských států, organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců i předních odborníků ze všech 28 členských států Evropské unie i dalších zemí.

Nyní nás můžete sledovat prostřednictvím služby Twitter, navštívit blog agentury nebo si objednat náš měsíční zpravodaj OSHmail. Můžete se také zaregistrovat k pravidelnému odběru novinek a informací od agentury EU-OSHA prostřednictvím služby RSS. http://osha.europa.eu

2. Kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 na téma „Partnerství při prevenci rizik“ je decentralizovaná a má vnitrostátním orgánům, společnostem, organizacím, manažerům, zaměstnancům a jejich zástupcům a ostatním zúčastněným subjektům pomoci, aby spolupracovali s cílem zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti. Kampaň podporuje širokou škálu činností na vnitrostátní a evropské úrovni včetně národních partnerských setkání a seminářů. Zvláště vítána bude účast menších podniků. www.healthy-workplaces.eu

Bookmark and Share