OSHmail 258

OSHmail 258

April 2024

Highlights

View all link-arrow
27/04/2024

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v udržitelných dodavatelských řetězcích

Vývoj směrem k udržitelnosti – například podpora oběhového hospodářství nebo uzavírání smluv s ohledem na udržitelnost – může mít přímý dopad na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Chceme-li zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky...

Zobrazit více informací Zobrazit více informací
09/04/2024

Nová infografika doplňující zdroje o práci prostřednictvím digitálních platforem

Práce prostřednictvím digitálních platforem zahrnuje širokou škálu pracovních míst a pracovníků, kteří čelí velmi různorodým výzvám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). K doplnění již existujících zdrojů na zvýšení informovanosti...

Zobrazit více informací Zobrazit více informací
19/03/2024

Umělá inteligence pro řízení pracovníků: bere se v úvahu bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků?

Digitalizace mění pracoviště a jednou z prioritní oblastí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP ) se stávají technologie řízení pracovníků založené na umělé inteligenci. Náš nejnovější dokument zkoumá vztah mezi umělou inteligencí a...

Zobrazit více informací Zobrazit více informací
25/03/2024

Bezpečnost a pohoda v práci i doma: máte právo cítit se dobře

Může se zdát, že práce v bezpečném prostředí a trávení kvalitního času s rodinou jsou určitým způsobem výsady. V EU však mají tato práva všichni pracovníci. Prioritou EU je vaše pohoda – od stanovení limitu týdenní pracovní doby na 48 hodin až po...

Zobrazit více informací Zobrazit více informací

Healthy Workplaces Campaign

Newsletter - Healthy Workplaces Campaign image
12/04/2024

> Přihlaste se do soutěže Ceny za správnou praxi zaměřené na digitální věk práce

V soutěži Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště, která je organizována ve...

National Focal Points in action

National Focal Points section image
03/04/2024

> Demonstrating OiRA tools in Slovakia to highlight the importance of risk assessment

Small and medium-sized enterprise owners, managers, safety technicians, members of the...

OiRA - Online interactive Risk Assessment

Online interactive Risk Assessment section image
22/03/2024

> OiRA in figures: More than 60 tools in the pipeline

The OiRA project, EU-OSHA’s Online interactive Risk Assessment tool, is the first EU...

EU news bites

OSHwiki

Wiki section image
20/03/2024

> OSHwiki article in the spotlight: digital platform work and OSH implications

The digital transition is significantly transforming the European economic system...

Multilingual publications

Videos

26/03/2024

Occupational health and safety in Europe: where are we now?

William Cockburn Salazar, Executive Director of the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), answers the question in this first episode of the “Discussions d'EUROGIP”.

Zobrazit více informací Zobrazit více informací

More news

05/04/2024

> VET schools managers’ well-being: EfVET’s position paper out

The European Forum of Technical and Vocational Education and Training organisation (EfVET)...

View all View all

Events

Zobrazit vše Zobrazit více informací