Hlavní zprávy

Ze 42,8 milionu osob se zdravotním postižením v produktivním věku v EU je v současné době zaměstnána pouze přibližně polovina. Je zásadní, aby pracoviště propagovala dobré zdraví a poskytovala podporu osobám se zdravotním postižením při vstupu nebo návratu do zaměstnání a udržení se v něm. Balíček Evropské komise týkající se zaměstnanosti osob se zdravotním postižením usiluje o...

Připravte se na setkání s první vlnou partnerů kampaně „Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku“ . Tyto organizace ze soukromého i veřejného sektoru aktivně pracují na tom, aby se lidé stali středobodem digitalizace na pracovišti, a zajišťují, aby se toto sdělení dostalo do všech koutů Evropy. Myslíte si, že i vaše organizace má čím přispět? Oficiální partneři kampaně se...

Nový film o Napovi upozorňuje na riziko požáru a výbuchu na pracovišti a na opatření, která lze přijmout ke snížení těchto rizik. K tomu, aby došlo k požáru nebo k výbuchu, jsou zapotřebí tři věci: hořlavá látka (palivo), vzduch (kyslík) a zdroj vznícení (teplo). Při řízení tohoto rizika je velmi důležité si uvědomit, že je zapotřebí provést podrobné hodnocení rizik. Vydejte se...

Agentura EU-OSHA ve snaze přispět k boji proti nádorovým onemocněním jako nemoci z povolání provedla průzkum expozice pracovníků rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění (WES) v Evropě. Cílem průzkumu bylo lépe identifikovat rizikové faktory na pracovištích, které mohou vést ke vzniku těchto onemocnění, a poskytnout aktuální a komplexní údaje, které lze...

Odvětví dopravy a skladování je velmi rozmanité a zahrnuje širokou škálu povolání, mimo jiné například řidiče a vedoucí skladu. V tomto odvětví pracuje v EU více než 10 milionů pracovníků, cílený přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) je tudíž velmi důležitý. Agentura EU-OSHA zveřejnila zprávu Doprava a skladování – zjištění z Evropského průzkumu podniků na...

V reakci na změny ve světě práce, ke kterým došlo v důsledku pandemie covidu-19, vydala agentura EU-OSHA nedávno tyto tři publikace věnované problematice práce na dálku: zpráva o vývoji regulace práce na dálku v Evropě a souvisejících dopadech na pohodu a zdraví pracovníků, diskusní dokument o vzniku hybridních modelů práce jako nového režimu práce, který přináší změny z...

V soutěži Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště, která je organizována ve spolupráci s národními kontaktními místy, jsou oceňovány všechny typy organizací z celé Evropy, které prezentují inovativní přístupy na podporu dobrých pracovních podmínek pracovníků. Příklady správné praxe by se měly týkat aktivního předcházení rizikům v oblasti bezpečnost a ochrany...

Snímek „Hormigas perplejas“ (Perplexed Ants) režisérky Mercedes Moncady Rodríguez je příběhem mužů a žen, kteří vyrábějí lodě a letadla a čelí kolapsu tohoto odvětví v malém regionu na jihu Španělska. Zachycuje dopad změn ve způsobech výroby v 21. století. Snímek získal na Mezinárodním filmovém festivalu Doclisboa Filmovou cenu v rámci kampaně Zdravé pracoviště za rok 2023 za...

Dnes byla oficiálně zahájena nová kampaň Zdravé pracoviště s názvem „ Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku “. V souladu s evropskou digitální dekádou komisař EU pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit prosazuje udržitelnou digitální transformaci vedoucí k blahobytu a vyslovil kampani podporu. Cílem kampaně, která se zabývá dopadem technologií, jako jsou roboti...

Evropský týden odborných dovedností , který se koná od 23. do 27. října 2023, je součástí Evropského roku dovedností a jeho cílem je propagovat odborné vzdělávání a přípravu jako atraktivní možnost pro kariéru a způsob vzdělávání. Je to ideální čas na zhodnocení projektu OSHVET agentury EU-OSHA, jehož cílem je zvýšit povědomí o významu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci...