Hlavní zprávy

V soutěži Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště, která je organizována ve spolupráci s národními kontaktními místy, jsou oceňovány všechny typy organizací z celé Evropy, které prezentují inovativní přístupy na podporu dobrých pracovních podmínek pracovníků. Příklady správné praxe by se měly týkat aktivního předcházení rizikům v oblasti bezpečnost a ochrany...

Práce prostřednictvím digitálních platforem zahrnuje širokou škálu pracovních míst a pracovníků, kteří čelí velmi různorodým výzvám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). K doplnění již existujících zdrojů na zvýšení informovanosti o této prioritní oblasti kampaně Zdravé pracoviště agentura EU-OSHA představuje: Infografiku , která shrnuje fakta a čísla...

Může se zdát, že práce v bezpečném prostředí a trávení kvalitního času s rodinou jsou určitým způsobem výsady. V EU však mají tato práva všichni pracovníci. Prioritou EU je vaše pohoda – od stanovení limitu týdenní pracovní doby na 48 hodin až po dostatek volna mezi pracovními dny na odpočinek a rozvíjení osobního života. To se týká také zajištění dodržování minimálních...

Digitalizace mění pracoviště a jednou z prioritní oblastí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP ) se stávají technologie řízení pracovníků založené na umělé inteligenci. Náš nejnovější dokument zkoumá vztah mezi umělou inteligencí a vyvíjející se dynamikou řízení na pracovišti, přičemž využívá údaje o patentech k analýze technologií řízení na základě umělé inteligence...

U příležitosti Mezinárodního dne žen v roce 2024 zveřejnila agentura EU-OSHA nový diskusní dokument, který zkoumá genderové aspekty práce na dálku a klíčové problémy, s nimiž se potýkají ženy. Článek upozorňuje na dopad přechodu na práci na dálku a hybridní modely a odhaluje, jak tyto změny neúměrně ovlivňují dobré pracovní podmínky žen a jejich začlenění na trhu práce. Vyzývá...

Odvětví zdravotní a sociální péče, které v mnoha zemích EU zaměstnává přibližně 10 % celkové pracovní síly, čelí několika výzvám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Digitalizace a zavedení práce prostřednictvím platforem změnily toto odvětví tím, že přinesly nová rizika a příležitosti v oblasti BOZP, pokud jde o fyzickou a psychosociální pohodu pracovníků. Náš...

Organizace z různých odvětví působící na celoevropské úrovni se přihlásily ke kampani Zdravé pracoviště na období 2023–2025 jako oficiální partneři kampaně . Tyto podniky a sdružení z veřejného i soukromého sektoru hrají klíčovou úlohu při podpoře úspěchu kampaně prostřednictvím osvětových činností, spolupráce a inovací. Přidávají se ke kontaktním místům agentury EU-OSHA...

Tento průzkum je příležitostí pro zúčastněné strany a subjekty, které využívají práci agentury, k poskytnutí zpětné vazby ohledně agentury a jejích činností. Vaše zpětná vazba nám pomůže nasměrovat naše úsilí a zlepšit relevantnost a užitečnost naší práce. Vzhledem k tomu, že se plánuje vypracování nové strategie agentury, budou výsledky průzkumu sloužit rovněž jako podklad pro...

Řešení problematiky duševního zdraví souvisejícího s prací je v době po pandemii potřebné naléhavěji než dříve. Nejnovější zpráva agentury EU-OSHA nabízí podrobnou analýzu evropských průzkumů zaměřených na duševní zdraví na pracovišti, které zahrnují období před pandemií, během ní a po ní. Obsahuje údaje z průzkumu 2022 OSH Pulse (Situace v oblasti BOZP 2022) , kterého se...

Vydejte se na cestu do světa robotiky na pracovišti s hrdinou animovaných filmů Napem! Seznamte se s novými technologiemi a prozkoumejte nebezpečí, která na vás mohou číhat při automatizaci úkolů. Podívejte se s námi na animovaný film. Napo nás seznámí s problematikou bezpečnosti na výrobní lince, bude pracovat s kolaborativními roboty a objeví moc exoskeletů. Automatizace...