Hlavní zprávy

30/07/2020

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

Policista, recepční a podiatr s chronickou muskuloskeletální poruchou hovoří o svých zkušenostech ve studii o nejrozšířenějším celosvětovém zdravotním problému pracovníků.

Vystupují v souboru případových studií zkoumajících návrat do práce nebo setrvání v práci s chronickou muskuloskeletální poruchou, jako je bolest zad, krku, paží nebo nohou. Zpráva analyzující tyto studie zdůrazňuje, že cenní zaměstnanci s chronickou muskuloskeletální poruchou by i nadále měli být vnímáni jako „přínos, ne problém“.

28/07/2020

Image by anjawbk from Pixabay

Cílem nové zprávy, která shrnuje výsledky velkého projektu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, je zvýšit informovanost o expozici biologickým činitelům na pracovišti a poskytnout důležité informace tvůrcům politik.

Expozice biologickým činitelům na pracovišti souvisí s řadou zdravotních problémů, včetně infekčních onemocnění a alergií. Přestože se to týká široké škály povolání, informovanost o tomto problému je obecně malá.

21/07/2020

© Cristina Vatielli

Problém stárnoucí a ubývající pracovní síly není pro Evropu nový. Očekává se, že do roku 2030 budou pracovníci ve věku od 55 do 64 let tvořit 30 nebo více % pracovních sil. Mnoho pracovníků zatím odchází z trhu práce dlouho před tím, než dosáhnou důchodového věku.

Aby bylo možné tento negativní trend zastavit a z dlouhodobého hlediska zvýšit produktivitu, jsou nutná udržitelná řešení pro zajištění bezpečných, zdravých a spravedlivých podmínek od počátku pracovního života jednotlivce.

14/07/2020

Icons made by smalllikeart from www.flaticon.com

Ať už jste odborník působící v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), výzkumný pracovník nebo se prostě jen zajímáte o nejnovější vývoj, politiky a úsilí EU ve světě BOZP, náš zpravodaj je pro vás tím nejlepším zdrojem informací.

Poskytne vám nejnovější informace týkající se hlavních akcí v oblasti BOZP ve světě a stěžejních aktivit agentury EU-OSHA zaměřených na projekty v oblasti zvyšování informovanosti a výzkumu, jejichž cílem je pomoc při vytváření bezpečnějších a zdravějších pracovišť pro každého.

07/07/2020

souce: napofilm.net

Na téma řešení muskuloskeletálních poruch na pracovišti jsou nyní k dispozici dva soubory materiálů (v řadě jazyků), které lze různě kombinovat.

Podněty k diskusím o muskuloskeletálních poruchách lze použít k usnadnění skupinových diskusí na pracovišti nebo během školení. Tento nástroj obsahuje praktické pokyny, které mají pomoci dosáhnout efektivní komunikace o problémech v oblasti muskuloskeletálního zdraví mezi zaměstnanci a vedoucími pracovníky.

01/07/2020

Německo bude do 31. prosince 2020 předsedat Radě EU – jednomu z nejdůležitějších rozhodovacích orgánů EU. Předsednictví přebírá od Chorvatska a je první z nové osmnáctiměsíční trojice předsednických zemí, kam patří společně s ním Portugalsko a Slovinsko.

Cílem německého předsednictví bude boj proti koronaviru a řešení ekonomických důsledků pandemie, aniž by docházelo k zanedbávání jiných důležitých témat EU. Celkovým cílem je zajistit, aby Evropa vyšla z krize silnější a odolnější než dříve.

23/06/2020

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Fyzicky náročná práce, jako je manipulace s pacienty, je významným rizikovým faktorem pro muskuloskeletální poruchy, a tyto poruchy jsou tudíž mezi zdravotnickými pracovníky rozšířeným důvodem ke znepokojení. Zdravotničtí pracovníci si často stěžují na bolesti zad a horních končetin. Jak tedy řešit problematiku muskuloskeletálních poruch ve zdravotnictví?

Náš diskusní dokument přináší přehled muskuloskeletálních poruch na zdravotnických pracovištích, zkoumá rizikové faktory a rozebírá efektivní opatření v oblasti prevence, zmírňování a řízení muskuloskeletálních poruch.

18/06/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Rozmach celosvětového obchodu v posledních desetiletích vedl k rozvoji mezinárodních dodavatelských vztahů. Tento jev v členských státech často provází trend outsourcingu v rámci dodavatelských řetězců.

Tento diskusní dokument se zabývá výzvami a příležitostmi v oblasti BOZP v souvislosti s nedávnými a budoucími změnami ve vztazích v dodavatelských řetězcích. Autoři uvádí příklady správné praxe a zamýšlí se nad kroky do budoucna.

09/06/2020

© iStock.com/andresr

Nová zpráva shrnuje zjištění víceletého projektu agentury EU-OSHA zaměřeného na výzkum, politiky a praxi v oblasti prevence muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací, a to s cílem podpořit rozvoj strategií pro řešení tohoto velmi častého problému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích v Evropě.

08/06/2020

Photo by Andreeew Hoang on Unsplash

Do našeho nástroje vizualizace dat z Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) jsme doplnili nejnovější údaje z průzkumu provedeného v roce 2019.

Poprvé je možné porovnávat výsledky mezi průzkumy ESENER 2019 a ESENER 2014 na evropské úrovni i úrovni jednotlivých zemí, podle odvětví činnosti a podle velikosti podniku.

Pages

Pages