Hlavní zprávy

12/08/2020

Photo by Lucas Vasques on Unsplash

S ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 a nouzovou situaci v oblasti klimatu, která vyžaduje naléhavá celosvětová opatření, nabyla aktivní účast mladých lidí zásadního významu. Právě proto se na Mezinárodní den mládeže, který si připomínáme dne 12. srpna, zaměříme na zapojení mladých lidí na všech úrovních společnosti do smysluplných iniciativ, které mají zmírnit současné problémy.

10/08/2020

© EU-OSHA

Barometr BOZP je prvním nástrojem pro vizualizaci dat s aktuálními informacemi o stavu a trendech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v evropských zemích.

Zahrnuje čtyři skupiny ukazatelů týkajících se řady témat BOZP, jako jsou orgány působící v oblasti BOZP, vnitrostátní strategie, pracovní podmínky a statistiky týkající se BOZP. Umožňuje vizualizaci a porovnávání dat, vytváření grafických objektů a stahování zpráv o konkrétních tématech.

Nyní můžete generovat podrobné zprávy o jednotlivých zemích, které obsahují údaje o všech ukazatelích v kostce.

30/07/2020

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

Policista, recepční a podiatr s chronickou muskuloskeletální poruchou hovoří o svých zkušenostech ve studii o nejrozšířenějším celosvětovém zdravotním problému pracovníků.

Vystupují v souboru případových studií zkoumajících návrat do práce nebo setrvání v práci s chronickou muskuloskeletální poruchou, jako je bolest zad, krku, paží nebo nohou. Zpráva analyzující tyto studie zdůrazňuje, že cenní zaměstnanci s chronickou muskuloskeletální poruchou by i nadále měli být vnímáni jako „přínos, ne problém“.

28/07/2020

Image by anjawbk from Pixabay

Cílem nové zprávy, která shrnuje výsledky velkého projektu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, je zvýšit informovanost o expozici biologickým činitelům na pracovišti a poskytnout důležité informace tvůrcům politik.

Expozice biologickým činitelům na pracovišti souvisí s řadou zdravotních problémů, včetně infekčních onemocnění a alergií. Přestože se to týká široké škály povolání, informovanost o tomto problému je obecně malá.

27/07/2020

© EU-OSHA

Agentura EU-OSHA zahájila iniciativu s názvem „Zdravá pracoviště zastaví pandemii“, která si klade za cíl řešit problémy BOZP související se současnou pandemií a poskytnout pracovištím nejrůznější pokyny týkající se onemocnění COVID-19.

Tyto materiály zahrnují: pokyny EU k omezení šíření koronaviru a k preventivním opatřením v souvislosti s bezpečným a zdravým návratem na pracoviště; informace o tom, jak minimalizovat expozici biologickým činitelům; informační videa a řadu odkazů na materiály unijních i mezinárodních organizací týkající se správné praxe.

21/07/2020

© Cristina Vatielli

Problém stárnoucí a ubývající pracovní síly není pro Evropu nový. Očekává se, že do roku 2030 budou pracovníci ve věku od 55 do 64 let tvořit 30 nebo více % pracovních sil. Mnoho pracovníků zatím odchází z trhu práce dlouho před tím, než dosáhnou důchodového věku.

Aby bylo možné tento negativní trend zastavit a z dlouhodobého hlediska zvýšit produktivitu, jsou nutná udržitelná řešení pro zajištění bezpečných, zdravých a spravedlivých podmínek od počátku pracovního života jednotlivce.

14/07/2020

Icons made by smalllikeart from www.flaticon.com

Ať už jste odborník působící v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), výzkumný pracovník nebo se prostě jen zajímáte o nejnovější vývoj, politiky a úsilí EU ve světě BOZP, náš zpravodaj je pro vás tím nejlepším zdrojem informací.

Poskytne vám nejnovější informace týkající se hlavních akcí v oblasti BOZP ve světě a stěžejních aktivit agentury EU-OSHA zaměřených na projekty v oblasti zvyšování informovanosti a výzkumu, jejichž cílem je pomoc při vytváření bezpečnějších a zdravějších pracovišť pro každého.

07/07/2020

souce: napofilm.net

Na téma řešení muskuloskeletálních poruch na pracovišti jsou nyní k dispozici dva soubory materiálů (v řadě jazyků), které lze různě kombinovat.

Podněty k diskusím o muskuloskeletálních poruchách lze použít k usnadnění skupinových diskusí na pracovišti nebo během školení. Tento nástroj obsahuje praktické pokyny, které mají pomoci dosáhnout efektivní komunikace o problémech v oblasti muskuloskeletálního zdraví mezi zaměstnanci a vedoucími pracovníky.

Pages

Pages