Hlavní zprávy

26/02/2020

© EU-OSHA / Filip De Smet

Naše nová případová studie ukazuje, jak nadnárodní automobilka přizpůsobila svým vlastním potřebám volně dostupnou platformu agentury EU-OSHA pro on-line interaktivní hodnocení rizik (OiRA). Výsledek? Vysoce individualizované, nákladově efektivní řešení hodnocení rizik v oblasti BOZP v celé společnosti.

Toto řešení umožňuje zapojení zaměstnanců a lze jej používat globálně. Je možné jej zavést v jakékoli velké společnosti, která usiluje o zlepšení a standardizaci rizik.

12/02/2020

Image by Albert Dezetter from Pixabay

Dne 12. února se výkonná ředitelka agentury EU-OSHA Dr. Christa Sedlatscheková zúčastní mezinárodní konference s názvem Budoucnost práce: výzvy a příležitosti v oblasti BOZP. Dr. Sedlatscheková se zapojí do panelové diskuse na téma Od výzkumu k politice zaměřené na konkrétní kroky. Pronese projev o vznikajících rizicích v souvislosti s chemickými látkami a o tom, jak je řešit, a představí kampaň agentury EU-OSHA týkající se muskuloskeletálních poruch (2020–2022).

07/02/2020

 © EU-OSHA / David Tijero Osorio

Agentura EU-OSHA letos uděluje filmovou cenu v rámci kampaně Zdravá pracoviště ve spolupráci s festivalem dokumentárních filmů Doclisboa v portugalském Lisabonu. Přihlašovat soutěžní dokumentární filmy lze již nyní. 

Jedná se o ocenění nejlepšího dokumentárního filmu s pracovní tematikou, přičemž vítěz obdrží 5 000 EUR a k filmu získá titulky v několika evropských jazycích.

04/02/2020

Image by Jill Wellington from Pixabay

V posledních 20 letech se Světový den boje proti rakovině, který připadá na 4. února, rozvinul v energické hnutí, které inspiruje organizace, komunity i jednotlivce ke zlepšování informovanosti a přijímání kroků ke snížení globálního dopadu této nemoci.

Nádorová onemocnění související s prací zůstávají největší výzvou v oblasti ochrany zdraví při práci v Evropě. Každoročně se vyskytne 120 000 případů z důvodu expozice karcinogenům při práci.

30/01/2020

AlexanderStein via Pixabay

Každý měsíc se prostřednictvím našeho elektronického zpravodaje OSHmail dostane mnohojazyčný souhrn on-line zpráv o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) tisícům přihlášených odběratelů v celé Evropě.

Srdečně děkujeme všem našim odběratelům za jejich důvěru, setrvalý zájem o otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za motivaci ke spolupráci s námi na prosazování bezpečnějších a zdravějších pracovišť v Evropě.

03/01/2020

Chorvatsko v rámci svého předsednictví Rady EU, kterého se ujmulo 1. ledna 2020, podporuje „silnou Evropu ve světě výzev“.

Chorvatské předsednictví se zavazuje posílit evropský pilíř sociálních práv a výhody, které přináší evropským občanům z hlediska spravedlivých pracovních podmínek a zdravotní péče, a rovněž v maximální míře využít příležitostí, které nabízí digitalizace pro udržitelný růst.

Více informací o předsednictví Rady

Pages

Pages