You are here

Hlavní zprávy

18/07/2019
@Annie Spratt on Unsplash

Agentura EU-OSHA ve spolupráci se sítí ENETOSH (Evropskou sítí pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) uspořádala seminář na téma muskuloskeletálních poruch u mladých lidí a pracovníků. Seminář byl zorganizován v rámci souhrnného projektu v oblasti BOZP týkajícího se muskuloskeletálních poruch a s ohledem na nadcházející kampaň Zdravé pracoviště s názvem „Posviťte si na fyzickou zátěž“, která bude zahájena v říjnu 2020.

09/07/2019

© EU-OSHA/Fernando Aramburu Garrido 

Dne 5. června uspořádala agentura EU-OSHA setkání u příležitosti 25 let spolupráce se svými partnery k dosažení bezpečnější, zdravější a produktivnější Evropy.

Toto setkání členů sítě agentury EU-OSHA se vyznačovalo opravdu výjimečnou atmosférou. V jeho průběhu zazněly projevy a proběhly diskuse zaměřené na zhodnocení dosavadního fungování agentury EU-OSHA i na vyhlídky do budoucnosti.

Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným za to, že osobně přispěli k tomuto jedinečnému zážitku.

01/07/2019

Od 1. července do 31. prosince 2019 předsedá Radě EU Finsko. V úzké spolupráci s Rumunskem a Chorvatskem, dalšími členy stávající trojice předsednictví, se snaží dosáhnout konkurenceschopné EU podporující sociální začleňování, prosazovat úsilí v souvislosti se změnou klimatu a chránit bezpečnost občanů EU.

Finské předsednictví podporuje plán EU týkající se karcinogenů a plánuje, že v listopadu uspořádá konferenci o prevenci nádorových onemocnění souvisejících s prací.

25/06/2019

Agency staff with Daimler's health and safety representatives.

Společnost Daimler, nadnárodní výrobce automobilů, vyvinula a přizpůsobila nástroj pro hodnocení rizik na pracovišti pro konkrétní využití společnosti na základě platformy OiRA agentury EU-OSHA, ačkoli je tato platforma určena především pro mikropodniky a malé podniky. Platforma OiRA byla původně vyvinuta tak, aby poskytovala vnitrostátním partnerům agentury EU-OSHA (ministerstvům nebo inspektorátům práce) nástroje pro hodnocení rizika v oblasti bezpečnosti a och

17/06/2019

Poslední díl pořadu Real Economy zpravodajské televizní stanice Euronews se věnuje nebezpečím pracovního prostředí v Evropské unii se zaměřením na nádorová onemocnění související s prací. Tento díl přináší rozhovor s výkonnou ředitelkou agentury EU-OSHA Dr. Christou Sedlatschekovou a uvádí příklad osvědčených postupů z dřevozpracujícího průmyslu.

05/06/2019

© EU-OSHA / Fernando Aramburu Garrido

Agentura EU-OSHA a její rozsáhlá síť partnerů se dne 5. června scházejí v Bilbau s cílem oslavit svou úspěšnou vzájemnou spolupráci v úsilí o bezpečnou a zdravou Evropu za období uplynulých 25 let.

Při proslovech a dvou panelových diskusích mají účastníci šanci zamyslet se nad prvními 25 lety fungování agentury EU-OSHA – od jejího založení až po vytvoření celoevropských partnerství – a nad budoucími výzvami pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v Evropě.

23/05/2019

EU-OSHA’s celebration of our 25th anniversary welcomes a new feature, a special quiz related to occupational safety and health (OSH). 12 questions take you through the Agency's flagship actions and deliver informative facts on work-related issues.  

If you have been following our news, the challenge should not be too difficult. Discover how much you know - take the quiz now!

15/05/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Využívání dat velkého objemu v kombinaci s technologiemi strojového učení se na evropských pracovištích stává stále běžnější praxí. Dva nové diskusní dokumenty, které vznikly v rámci projektu Prognóza, se zabývají přínosy a možnými riziky využívání výsledků tohoto rozvoje digitálních technologií pro BOZP. První z těchto článků, který se týká využívání dat velkého objemu ke zvýšení účinnosti inspekcí, se zabývá otázkou identifikace subjektů pro inspekce BOZP.

Pages