Hlavní zprávy

17/09/2019

Ve 14. ročníku soutěže agentury EU-OSHA o Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště bylo oceněno šest organizací a čtyři byly doporučeny.

Soutěž pro období 2018—2019 upozorňuje na správnou praxi při nakládání s nebezpečnými látkami a oceňuje organizace, jež přijímají proaktivní, participativní přístup k posuzování rizik a provádění řešení.

05/09/2019

 © EU-OSHA / Michel Wielick, Netherlands

Průzkum ESENER agentury EU-OSHA nám pomáhá pochopit, jak evropská pracoviště řeší bezpečnost a ochranu zdraví při práci a co dělají na podporu spokojenosti svých zaměstnanců. Výsledky představují velmi cenný zdroj pro tvůrce politik na vnitrostátní i evropské úrovni.

Přečtěte si náš nový článek k 25. výročí agentury EU-OSHA o úloze průzkumu ESENER v práci agentury EU-OSHA

28/08/2019

Dva nové prognostické články zkoumají způsoby, jak může být BOZP ovlivněna novými vývojovými trendy na pracovištích. První trend je technický, jedná se o použití exoskeletů neboli nositelných kompenzačních pomůcek, druhý je netechnický, jedná se o sociální inovace na pracovištích.

24/07/2019

Napo je hrdinou řady krátkých animovaných filmů o důležitých tématech z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v produkci konsorcia Napo. Tyto filmy jsou vyprávěny zábavnou formou, vybízejí však k zamyšlení a dotýkají se závažných témat.

Napo a jeho kolegové komunikují beze slov. To znamená, že tyto filmy mohou oslovit každého bez ohledu na věk či kulturu po celé Evropě a pomáhají šířit poselství v oblasti BOZP.

Pages

Pages