Hlavní zprávy

V rámci Evropského týdne proti rakovině , který proběhne ve dnech 25. až 31. května, zveřejňuje agentura EU-OSHA doplňkové výzkumné materiály, jež jsou příspěvkem k boji proti nádorovým onemocněním jako nemoci z povolání. V návaznosti na první zjištění průzkumu expozice pracovníků zaměřeného na rizikové faktory přispívající k rozvoji nádorových onemocnění jako nemoci z povolání...

Rychle se měnící svět práce přináší mnoho výzev, pokud jde o dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Zlepšení BOZP je dlouhodobým cílem na evropské úrovni i na úrovni jednotlivých států. Agentura EU-OSHA provedla analýzu stavu vnitrostátních strategií a opatření přijatých na podporu dodržování předpisů v oblasti BOZP v pěti různých zemích a...

Celounijní průzkum ESENER (Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik), který provádí agentura EU-OSHA, zkoumá, jak jsou na evropských pracovištích řízena rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Průzkumu ESENER se zúčastní tisíce podniků a organizací z celé Evropy. Zaměří se na psychosociální rizika, digitalizaci a hnací síly a překážky...

Vývoj směrem k udržitelnosti – například podpora oběhového hospodářství nebo uzavírání smluv s ohledem na udržitelnost – může mít přímý dopad na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Chceme-li zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky během ekologické transformace Evropy do roku 2040, je nezbytné vhodně začlenit hlediska BOZP do iniciativ v oblasti udržitelnosti ve...

V soutěži Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště, která je organizována ve spolupráci s národními kontaktními místy, jsou oceňovány všechny typy organizací z celé Evropy, které prezentují inovativní přístupy na podporu dobrých pracovních podmínek pracovníků. Příklady správné praxe by se měly týkat aktivního předcházení rizikům v oblasti bezpečnost a ochrany...

Práce prostřednictvím digitálních platforem zahrnuje širokou škálu pracovních míst a pracovníků, kteří čelí velmi různorodým výzvám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). K doplnění již existujících zdrojů na zvýšení informovanosti o této prioritní oblasti kampaně Zdravé pracoviště agentura EU-OSHA představuje: Infografiku , která shrnuje fakta a čísla...

Agentura EU-OSHA svou účastí na 34. mezinárodním kongresu o ochraně zdraví při práci (ICOH) , který se koná v Marrákeši, zdůrazňuje význam trvalého zaměření se na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Agentura EU-OSHA na sympoziu analyzuje stav BOZP v Evropě , představuje zjištění z průzkumu expozice pracovníků rizikovým faktorům přispívajícím ke vzniku nádorových...

Světový den BOZP poukazuje na právo na bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro všechny. V roce 2024 se zaměřuje na dopady změny klimatu na BOZP . Agentura EU-OSHA usilovně zkoumá důsledky změny klimatu a adaptačních politik na BOZP pracovníků a poskytuje praktické pokyny k řízení pracovních rizik. Mezi naše příspěvky v této souvislosti patří příručka pro zvládání horka při...

Může se zdát, že práce v bezpečném prostředí a trávení kvalitního času s rodinou jsou určitým způsobem výsady. V EU však mají tato práva všichni pracovníci. Prioritou EU je vaše pohoda – od stanovení limitu týdenní pracovní doby na 48 hodin až po dostatek volna mezi pracovními dny na odpočinek a rozvíjení osobního života. To se týká také zajištění dodržování minimálních...

Digitalizace mění pracoviště a jednou z prioritní oblastí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP ) se stávají technologie řízení pracovníků založené na umělé inteligenci. Náš nejnovější dokument zkoumá vztah mezi umělou inteligencí a vyvíjející se dynamikou řízení na pracovišti, přičemž využívá údaje o patentech k analýze technologií řízení na základě umělé inteligence...