Hlavní zprávy
12/08/2020

Mezinárodní den mládeže 2020 se zaměří na angažovanost mladých lidí

Photo by Lucas Vasques on Unsplash

S ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 a nouzovou situaci v oblasti klimatu, která vyžaduje naléhavá celosvětová opatření, nabyla aktivní účast mladých lidí zásadního významu. Právě proto se na Mezinárodní den mládeže, který si připomínáme dne 12. srpna, zaměříme na zapojení mladých lidí na všech úrovních společnosti do smysluplných iniciativ, které mají zmírnit současné problémy.

Agentura EU-OSHA přispívá tím, že pěstuje kulturu zdravých pracovišť, která jsou nezbytná pro bezpečnost mladých pracovníků, posiluje jejich kompetence v oblasti ochrany zdraví a jejich udržitelný pracovní život.

Chceme pomoci 120 milionům mladých lidí, kteří každoročně dosáhnou produktivního věku, tím, že jim poskytneme na míru uzpůsobené informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Navštivte na našich internetových stránkách oddíl zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a mladé pracovníky.

Přečtěte si shrnutí z našeho semináře věnovaného zdraví muskuloskeletálního systému dětí a mladých pracovníků.

Využijte filmy o Napovi a zdroje s tematikou „Napo na pracovišti“ ke zvýšení informovanosti a k zahájení diskusí s mladými pracovníky o muskuloskeletálních poruchách.

Další informace o tématu a aktivitách letošního Mezinárodního dne mládeže.