Hlavní zprávy
29/05/2020

Posílení postavení mladých lidí proti velkým tabákovým společnostem je strategií pro zdravější pracoviště

napofilm.net

Ústřední výzvou letošního Světového dne bez tabáku, který si připomínáme 31. května jakožto součást Evropského týdne proti rakovině, je to, jak nejlépe chránit mladé lidi před manipulací tabákového průmyslu.

Poskytnout mladým lidem znalosti o ničivém dopadu tabáku na jejich zdraví je rovněž důležitým krokem k budování silné kultury nekuřáckého pracovního prostředí. Jako každý rok se agentura EU-OSHA zapojuje do celosvětové kampaně proti tabáku, kterou iniciovala Světová zdravotnická organizace s cílem zvýšit povědomí o škodlivých účincích užívání tabáku na pracovišti.

Zapojte se také a pomozte nám proměnit každý den v práci ve Světový den bez tabáku!

Obeznamte se s materiály, které vám a vašim kolegům pomohou propagovat a vytvářet nekuřácká pracoviště

Podívejte se na film „Napo v … plíce při práci“ a poučte se, jak se postavit tabákovému kouři

 Navštivte naše stránky věnované nádorovým onemocněním souvisejícím s prací