Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Vaše právo pracovat v bezpečném a zdravém prostředí: Společně uspějeme

Image

Mezi hlavní zásady evropského pilíře sociálních práv patří spravedlivé pracovní podmínky a účinná sociální ochrana . Tento pilíř a jeho schválený akční plán chrání lidi při práci, při hledání zaměstnání a po celou dobu jejich kariéry i osobního života. Na podporu tohoto záměru byla nedávno zahájena kampaň „Společně uspějeme“, kterou vede Evropská komise a jejímž cílem je posílit sociální práva a zlepšit životy všech občanů, a to ve velmi konkrétních oblastech, jako jsou dovednosti, rodina, příjem, rovnost a práce.

Komise se snaží vytvářet více pracovních míst a bojovat proti nerovnostem a sociálnímu vyloučení tím, že zajišťuje, aby všichni měli přístup ke kvalitní práci a odborné přípravě. Agentura EU-OSHA přispívá k akčnímu plánu tím, že zpřístupňuje své zdarma dostupné nástroje pro on-line interaktivní hodnocení rizik (OiRA), které pomáhají podnikům dodržovat vnitrostátní právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Inspirujte se úspěchy druhých, získejte přístup k cenným nástrojům a informujte se o nadcházejících akcích ve vaší zemi. Vaše bezpečnost a zdraví na prvním místě!

Projděte si naše materiály o světě práce

Kampaň „Společně uspějeme“ jde také ruku v ruce s Evropským rokem dovedností

 

#MakeItWork #SocialRights