Hlavní zprávy
26/04/2019

Světový den BOZP upozorňuje na bezpečnost, ochranu zdraví a budoucnost práce

Tento rok se Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměřuje na budoucnost práce a její dopady na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Tento den, který se každoročně slaví 28. dubna, určuje kurs celosvětové kampaně na podporu bezpečné, zdravé a důstojné práce.

Téhož dne se slaví i Mezinárodní vzpomínkový den pracujících. „Převzetí kontroly – odstranění nebezpečných látek z pracoviště“ je letošní téma kampaně vedené celosvětovou konfederací odborových svazů ITUC.

V níže uvedených článcích z našeho blogu naleznete více informací o těchto důležitých celosvětových kampaních a o tom, jak agentura EU-OSHA přispívá k jejich většímu dosahu:

Budoucnost práce v centru pozornosti Světového dne BOZP a Vzpomínkový den pracujících 2019: Převzetí kontroly – odstranění nebezpečných látek z pracoviště

Navštivte specializované stránky organizace MOP a stáhněte si zprávu „Safety and Health at the heart of the Future of Work“ (Bezpečnost a ochrana zdraví jako hlavní téma budoucnosti práce)