Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Světový den BOZP 2023: Zdůraznění práva každého člověka pracovat v bezpečném a zdravém prostředí

Image

© djvstock - stock.adobe.com

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyhlašovaný Mezinárodní organizací práce (MOP), který si připomínáme každoročně 28. dubna, se letos zaměřuje na podporu bezpečného a zdravého pracovního prostředí jakožto základní zásady a práva na pracovišti.

Agentura EU-OSHA k oslavě tohoto dne přistupuje v kontextu zásady číslo 10 Evropského pilíře sociálních práv, která uvádí, že zdravé, bezpečné a dobře uzpůsobené pracovní prostředí je nezbytné k dosažení silné, spravedlivé a inkluzivní sociální Evropy.

Pokud se chcete dozvědět více o významu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), nechte se inspirovat naším průvodcem jménem NAPO.

Klíčem k zajištění bezpečnějších a produktivnějších pracovišť je rozvíjení kultury prevence v podnicích po celé Evropě a zlepšování pracovních podmínek všech pracovníků.