Hlavní zprávy
10/10/2020

Světový den duševního zdraví – bezpečná a zdravá pracoviště chránící pohodu pracovníků

10. října si každý rok připomínáme Světový den duševního zdraví. V souladu s tématem letošního ročníku Duševní zdraví pro všechny. Větší investice – větší dostupnost, které stanovila Světová federace pro duševní zdraví, je cílem akce zvýšit povědomí o problémech v oblasti duševního zdraví na celém světě a o nutnosti větších investic, zejména během pandemie COVID-19 a po ní.

Koronavirus změnil svět práce, a protože psychosociální rizika a stres související s prací patří mezi nejvýznamnější problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, měla pandemie významný vliv na zdraví jednotlivců, organizací a národních ekonomik.

Překonání těchto výzev bude možné pouze tehdy, pokud budeme společně usilovat o prosazování dobrého duševního zdraví na pracovištích EU, a to nejen proto, abychom pomohli ochránit duševní (a tělesné) zdraví a pohodu zaměstnanců, ale také proto, že jde o smysluplný krok z ekonomického hlediska.

Přečtěte si články na OSHwiki Duševní zdraví na pracovišti a COVID-19: pokyny pro pracoviště

Použijte pokyny EU: COVID-19: NÁVRAT NA PRACOVIŠTĚ – Přizpůsobení pracovišť a ochrana pracovníků

Prohlédněte si další zdroje o psychosociálních rizicích a stresu při práci

Sledujte hashtag #WorldMentalHealthDay na sociálních médiích