Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Světový den duševního zdraví: seznamte se s novou sekcí našich internetových stránek věnovanou psychosociálním rizikům souvisejícím s prací a duševnímu zdraví.

Image

© WHO

V tento Světový den duševního zdraví spojme své síly a vytvořme zdravější a příznivější pracovní prostředí pro všechny! Připomínáme si ho každoročně dne 10. října, přičemž letošní motto „Naše mysl, naše práva“ zdůrazňuje skutečnost, že duševní zdraví je pro všechny základním lidským právem. 

Kvalitní práce může podpořit duševní zdraví. Přibližně 27 % pracovníků však uvádí, že trpí stresem, depresí nebo úzkostí způsobenou nebo zhoršenou prací. Problémy, jako je vysoká pracovní zátěž, nedostatečná kontrola, nejistota zaměstnání nebo obtěžování, představují rizikové faktory psychosociálních rizik, kterým lze předcházet.

Chcete-li se s touto problematikou blíže seznámit, podívejte se na naši novou tematickou sekci o psychosociálních rizicích a duševním zdraví. Popisuje výzkumný projekt agentury EU-OSHA (probíhající v letech 2022–2025), jehož cílem je poskytnout informace pro tvorbu politik, prevenci a zvyšování povědomí. Výzkum se zaměřuje na fakta a čísla, řízení politik a praxi, pokyny a nástroje, poznatky o zvládání násilí a přístupy k návratu do práce, a to vše s ohledem na rozmanitost a zranitelné skupiny.

U příležitosti Světového dne duševního zdraví pořádá Evropská komise v Bruselu konferenci s názvem „Komplexní přístup EU, který staví do popředí pevné duševní zdraví pro všechny“, přičemž tato konference je podpůrnou akcí v rámci její iniciativy „komplexní přístup k duševnímu zdraví“.