Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Světový den boje proti rakovině 2024: výsledky průzkumu expozice pracovníků k dispozici v jednotlivých jazycích

Image
World Cancer Day

© cienpies/stock.adobe.com

Při příležitosti Světového dne boje proti rakovině, který si každoročně připomínáme 4. února, se agentura EU-OSHA zavázala podílet se na boji proti rakovině, která je v EU hlavní příčinou úmrtí souvisejících s prací.

Z nedávného průzkumu expozice pracovníků provedeného agenturou EU-OSHA vyplynulo, že nejčastějšími faktory vzniku rakoviny na evropských pracovištích jsou ultrafialové záření a emise ze vznětových motorů. Průzkum přispívá ke zlepšení preventivních opatření a k aktualizaci politik EU založených na důkazech. 

Seznamte se s prvními zjištěními a shrnutím metodiky (k dispozici v angličtině, finštině, francouzštině, němčině, maďarštině, portugalštině, řečtině a španělštině).

Více informací naleznete v oddíle internetových stránek agentury věnovaném problematice průzkumu expozice pracovníků.