Hlavní zprávy
04/02/2020

Světový den boje proti rakovině 2020: odhodlání spolupracovat na dosažení pracovišť bez nádorových onemocnění

Image by Jill Wellington from Pixabay

V posledních 20 letech se Světový den boje proti rakovině, který připadá na 4. února, rozvinul v energické hnutí, které inspiruje organizace, komunity i jednotlivce ke zlepšování informovanosti a přijímání kroků ke snížení globálního dopadu této nemoci.

Nádorová onemocnění související s prací zůstávají největší výzvou v oblasti ochrany zdraví při práci v Evropě. Každoročně se vyskytne 120 000 případů z důvodu expozice karcinogenům při práci.

Agentura EU-OSHA prostřednictvím činností v oblasti výzkumu a zlepšování informovanosti aktivně přispívá k boji proti nádorovým onemocněním souvisejícím s prací. Nyní se nacházíme v přípravné fázi průzkumu, jehož účelem je shromáždit komplexní údaje o expozici pracovníků rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění v Evropě. Cílem průzkumu je lépe zacílit informační kampaně a preventivní opatření a přispět k tvorbě politik založených na faktech.

Přečtěte si více informací o našem projektu Expozice pracovníků rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění

Navštivte naše stránky věnované nádorovým onemocněním souvisejícím s prací

Obeznamte se s plánem týkajícím se karcinogenů a aktivní úlohou, kterou sehrává agentura EU-OSHA

Přidejte se ke Světovému dni boje proti rakovině a kampani #IAmAndIWill