Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Pracovníci se zdravotním postižením a BOZP: k dispozici je nyní nová tematická webová sekce!

Image

© pressmaster- stock.adobe.com

Ze 42,8 milionu osob se zdravotním postižením v produktivním věku v EU je v současné době zaměstnána pouze přibližně polovina. Je zásadní, aby pracoviště propagovala dobré zdraví a poskytovala podporu osobám se zdravotním postižením při vstupu nebo návratu do zaměstnání a udržení se v něm.

Balíček Evropské komise týkající se zaměstnanosti osob se zdravotním postižením usiluje o dosažení rovného přístupu na trh práce pro osoby se zdravotním postižením. Agentura EU-OSHA přispívá tím, že nabízí relevantní informace a zdroje.

Najděte si chvilku a prozkoumejte naši novou webovou sekci věnovanou pracovníkům se zdravotním postižením a podívejte se na rozsáhlou sbírku zdrojů v článku OSHwiki Špatný zdravotní stav, zdravotní postižení, zaměstnanost a návrat do práce.

Přijetí různorodé pracovní síly je zásadní pro podporu bezpečnějších a zdravějších pracovišť!