Hlavní zprávy
15/11/2019

Muskuloskeletární poruchy související s prací: prevalence, náklady a demografie v EU

© Cristina Vatielli 

Naše nová komplexní evropská přehledová zpráva a její shrnutí se zaměřují na to, jak muskuloskeletální poruchy ovlivňují evropskou pracovní sílu, společnost a ekonomiku.

Tyto publikace jsou součástí rozsáhlého projektu agentury EU-OSHA zaměřeného na analýzu vnitrostátních a evropských údajů o muskuloskeletálních poruchách, jejich dopadu na zdraví a práci, rizikových faktorů, preventivních opatření a opatření umožňujících návrat do zaměstnání.

Tato hloubková analýza poukazuje na potřebu integrovaného přístupu k prevenci muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací, které postihují miliony pracovníků a stojí zaměstnavatele miliardy eur. 

Brzy bude zveřejněno několik národních zpráv.

Viz závěrečná přehledová zpráva a shrnutí

Podívejte se na naši tematickou webovou sekci, kde se dozvíte více o muskuloskeletálních poruchách souvisejících s prací